Glommabanen
- gjør det bedre å bo i Østfold!

Mulighetsstudie for Glommabanen, 30. april 2014:

Østfold har en unik mulighet til å kunne avlaste hovedstaden og skape vekst!

En Glommabane på tvers av fylket vil bidra til økt attraksjonskraft, sterk identitetsbygging og til at de nasjonale og regionale mål - som forutsetter at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtransport - kan nås.

 
”Det kreves stram styring og infrastruktur i forkant, for å kunne utvikle regionen i ønsket retning med hensyn til bosetting, bedriftsetableringer og for å nå kollektivmålene”, sier en av initiativtakerne og styreleder i Glommabanen AS, Osmund Ueland.

Se mulighetsstudien ›
Videre arbeidet med Glommabanen er stilt i bero ut fra at det politiske Østfold sier NEI til gode fremtidsløsninger.

- Se pressemelding 6. Mai ›

 

Glommabanen kan bli en bybane mellom Fredrikstad og Sarpsborg, mellom Askim og Sarpsborg, og frem til det nye sykehuset på Kalnes. Glommabanen vil gi en enklere, grønnere, mer komfortabel hverdag for alle som bor i Nedre Glomma-regionen og Indre.

Gjennom tilknytning til Glommabanen Indre (kombibane med Østre linje) vil Glommabanen danne en ny tverrforbindelse som knytter Indre og Ytre Østfold bedre sammen. Se animasjon av Glommabanen under "Tenk deg"
GLOMMABANEN er en bybane: ikke lokaltog,
ikke t-bane, men en moderne form for trikk
  • I storbyer verden over er bybanen et populært fremkomstmiddel blant innbyggerne. Nå kan vi få den hos oss også.
  • Den støyer lite, forurenser lite, og vil dempe presset på mindre gode alternativer som privatbil og buss.
  • Langs bybanen er det attraktivt å bo. Glommabanen vil derfor tilrettelegge for sårt tiltrengt boligbygging langs hele traséen mellom byene.
  • Glommabanen vil bidra sterkt til at Nedre og Indre Glomma-region kan fremstå som et troverdig alternativ som kan avlaste hovedstaden.

Se alle bidragsytere til mulighetsstudien ›

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner