Mulighetsstudie

Denne mulighetsstudien er ment som grunnlag for beslutning om eventuell videreføring av prosjektet.

Mulighetsstudien er utført av COWI AS med prosjektleder Thomas H. Heiberg-Iürgensen. Oppdragsgivers representanter har vært styreleder Osmund Ueland og daglig leder Per Dalevold, med banefaglig støtte fra Rejlers Railconsult AS ved Ove Skovdahl. Underveis i arbeidet med mulighetsstudiet har det vært involveringsmøter hvor Østfold fylkeskommune, de berørte kommuner og andre interessenter har bidratt med gode innspill. Se bidragsytere til mulighetsstudien ›

Mulighetsstudien består av 174 sider, fordelt på 13 kapitler.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner