Illustrasjon: Kjell S Stenmarch

Pressemelding 6. mai 2015

 

Det politiske Østfold sier NEI til gode fremtidsløsninger!


Østfolds fylkespolitikere ønsker ikke Glommabanen! Dette til tross for at den vil være regionens beste mulighet til en befolkningsvennlig og fremtidsrettet samferdselsløsning. De følger innstillingene fra fylkesrådmann, og rådmennene i Fredrikstad og Sarpsborg, som anbefaler politikerne å gjøre kortsiktige valg i Østfoldregionen. Regionens fremtid, ungdommen; elever og studenter, har over lang tid uttrykt at de ønsker det Glommabanen kan være for dem nå og i fremtiden. Regionens beslutningstagere lytter ikke til fremtidens brukere. Ikke engang i et valgår.

Styreleder Osmund Ueland, i Glommabanen AS er skuffet, om ikke overrasket over fylkespolitikerne sin avgjørelse:

Jeg vet en Glommabaneløsning ville vært riktig og svært viktig for Østfold. En Glommabane kunne vært brukt som en katalysator for en visjonær utvikling i regionen. Glommabanan ville skapt grunnlaget for en god flyt av mennesker som har behov for et tilbud som gjør det enkelt å transportere seg til gjøremål; fra jobb og sykehusbesøk til skole, handel og vennebesøk. Det skulle være kilden til en smidig og tidsbesparende hverdag. Men når politikerne ikke engang bryr seg om de unges behov og ønsker, er det nok for optimistisk å vente at de skal lytte til oss", sier Ueland. Han og Per Dalevold har brukt mye tid og penger å holde ideen og prosjektet levende.
Med denne avgjørelsen i fylket, vil jeg nok heller bruke tiden på andre oppgaver”, sier Ueland.

Dette er resultatet etter vedtak i fylkesutvalget 23. april i år hvor det heter:

  • Mulighetsstudien Glommabanen skal ikke legge noen føringer for Bypakke Nedre Glomma eller kommunale arealplaner.
  • Det settes ikke i gang noe videre planarbeid for en bybane i Nedre Glomma. På et senere tidspunkt kan det blir nødvendig å utvide kollektivtilbudet med transportmidler med større kapasitet. Ved neste revidering av RTP og fylkesplanen må man vurdere å sette av korridorer til kollektivfelt.

Glommabanen AS har over flere år lagt ned betydelige ressurser i å ta frem et fremtidsrettet kollektivtilbud som kunne: økt regionens attraksjonskraft, tilrettelagt for vekst, knyttet regionen sammen på tvers, vært et viktig virkemiddel for at Østfold i større grad kunne avlastet hovedstaden og som ville bidratt til at nasjonale og regionale mål for transportsystemet kunne nås. En slik løsning ville også skapt et mer dynamiske arbeidsmarked og bygget fylkesidentitet.

Næringslivet i Østfold har støttet ideen om Glommabanen og bidratt til finansiering av Mulighetsstudiet. Fylkeskommunen og kommunene langs banen har også gitt betydelig økonomisk støtte til arbeidet med Mulighetsstudiet.
Det er da, på vegne av befolkning, høyst beklagelig at Glommabanen nå droppes av politikerne.

For nærmere informasjon, se vår hjemmeside: www.glommabanen.no,   følg oss på Facebook »,
eller kontakt: Osmund Ueland, styreleder Glommabanen AS på telefon 416 56 001

 

Last ned pressemeldingen som PDF her »

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner