Forestill deg hverdagen med en moderne form for trikk. En bybane.

Stå opp en halvtime senere enn i dag. Sykle eller spasere noen hundre meter til nærmeste stasjon. Ta med sykkelen på trikken om du vil. Sitt behagelig på trikken frem til reisemålet, uten å tenke på trafikkmas, og avslutt med en tilsvarende kort spasér- eller sykkeltur.
Dette kan bli hverdagen for tusenvis av oss hvis Glommabanen realiseres. Vårt mål er i første omgang å utrede grunnlaget for en slik bane.
Mulighetsstudien er i gang, og Glommabanen takker alle som har bidratt til dette.

Fordeler:

  • Støyer og forurenser lite
  • Frigjør veikapasitet og krever lite plass
  • Langt mindre inngrep i natur og infrastruktur enn T-bane og tog
  • Store deler av traseen kan legges i dagens vei, midtrabatt eller skulder
  • Frigjør plass for utrykningskjøretøy

 

Flere fordeler med trikk:

  • Det er attraktivt å bygge boliger langs en bybane, mens det er motsatt med vei, jernbane og t-bane.
  • Vil bidra til å gjøre områder attraktive for utbygging, bl.a langs Glomma mellom byene.

 

Hva hvis du kunne...

Bilde

Gå rett fra tog til bybane i Fredrikstad og Sarpsborg

Bilde

Sykle til stasjonen, og sette igjen sykkelen - eller ta den med videre

Bilde

Ta bybanen fra torget i Fredrikstad og Sarpsborg

Bilde

Få direkte transport til det nye Østfoldsykehuset på Kalnes

Bilde

Glommabanen legger til rette for boligutvikling langs Glomma.
Her et tenkt prosjekt - Greåker Brygge.

Bilde

Se ut over Glomma i deler av traséen.
Her en tenkt bro ved Greåker.

Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner