Aktuelt

Pressemelding 30. april 2014

30.04.2014 Mulighetsstudien for Glommabanen ble presentert 30. april 2014.

Se pressemelding ›
Se mulighetsstudien ›

Pressemelding 30.mai 2013

30.05.2013 Pressemelding Glommabanen (pdf)

PowerPoint-presentasjon av Glommabanen

30.05.2013 Presentasjon av Glommabanen (PowerPoint)

Sagt om bybane i det siste

30.05.2013 BERGEN 23.5.2013: Leiligheter nær bybanen stiger 2-300.000 i verdi
OSLO 20.5.2013: TOM EGELAND: Trikk er kultur

Sagt om Glommabanen, mai 2013

19.12.2013
Bilde

30.05.2013
"Dersom Østfold nå samler seg om en mulighetsstudie rundt en bybane/Glommabane, så hilser jeg slikt initiativ velkommen. Det er viktig å tenke langsiktig i utviklingen av miljøvennlige transportløsinger, og gode tverrforbindelser mellom viktige knutepunkter må vektlegge parallelt med sterke korridorer."
Marit Arnstad, samferdselsminister
Bilde

30.05.2013
"Ideen får oss til å løfte blikket fremover, og tenke ut helhetlige løsninger sammen, på tvers av fylket til felles beste. Om denne spennende ideen lar seg realisere er for tidlig å si, men den fortjener helt klart en skikkelig utredning."
Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune
Bilde

30.05.2013
"Østfold er i en positiv utvikling, og det er visjonære og fremtidsrettede ideer som presenteres her - ikke minst for Nedre Glomma. Jeg hilser forslaget velkommen, og vil samtidig berømme den jobben Osmund Ueland tidligere har utført for Østfold og Sarpsborg gjennom sitt INSPIRIA engasjement, og for den ideen han nå her bringer frem. Dette er svært spennende!"
Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune
Bilde

30.05.2013
"Flott at langsiktige idéer som Glommabanen kommer opp. Jeg liker mange av de positive virkningen en slik bane kan gi. Vi ønsker vekst, og vi kan bli attraktive i arbeidet med å kunne avlaste hovedstaden. I slikt perspektiv må vi ha som målsetting å komme i forkant av utviklingen, og kunne tilby våre innbyggere miljøvennlige reisealternativer. Så må mulighetene utredes, og vi må ha et realistisk forhold til den tid en trenger å realisere."
Ole Haabeth, fylkesordfører
Bilde

30.05.2013
”Østfold trenger å øke veksttakten betydelig. Å binde fylket sterkere sammen på tvers vil være et viktig bidrag. Derfor er denne ideen veldig spennende.”
Jon Brynildsen, Styreleder i Værste AS
Bilde

30.05.2013
"Ideen om Glommabanen setter fokus på viktigheten av gode tverrforbindelser som kan samle fylket vårt. Slike fremtidsbilder som også inkluderer jernbane hilser jeg svært velkommen."
Knut Espeland, ordfører i Spydeberg og leder av Regionrådet for Indre Østfold
Bilde

30.05.2013
"Jeg synes det er spennende og riktig å kunne involvere elevene i viktig valg i samfunnsutviklingen."
Alf Andersen, rektor Greåker videregående skole
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner